A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU ÔN HÈ TUẦN 2: TỪ NGÀY 08/8 ĐẾN 13/8/2022

 

 

THỜI KHÓA BIỂU ÔN HÈ TUẦN 2: TỪ NGÀY 08/8 ĐẾN 13/8/2022

 

Thứ

Tiết

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12A8

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

11A8

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

10A7

10A8

 

1

Toán

Anh

Anh

Toán

GDCD

Anh

Anh

Toán

Toán

Văn

Sinh

Hóa

Toán

Văn

Toán

Địa

Anh

Toán

Văn

Văn

Hóa

Hóa

2

2

Nhàn

Huệ

Hoa

Bình

Trang

Thúy

Vân

Tuấn

Đắc

Thủy

Mai

Huệ

Gấm

Thu

Giang

Hoa

Nhẫn

Hằng a

Mai

Nhạn

Hường

Sơn

Dinh

Nghĩa

3

Hóa

Toán

Văn

Văn

Văn

GDCD

Anh

Văn

Anh

Văn

Toán

Văn

Toán

Văn

Anh

Toán

Toán

Anh

Anh

Toán

Hóa

Toán

 

4

Sơn

Mai

Nhạn

Hường

Trang

Nhẫn

Oanh

Hoa

Hoa

Bình

Thu

Gấm

Thủy

Vân

Thủy

Đắc

Huệ

Thúy

Nhàn

Dinh

Nghĩa

Tuấn

 

1

Toán

Toán

Anh

Hóa

Địa

Sử

Văn

Văn

Hóa

Sinh

Toán

Anh

Anh

Toán

Văn

Toán

Văn

Hóa

Anh

Anh

Toán

Anh

Toán

3

2

Nhàn

Mai

Hoa

Sơn

Ươm

Tâm

Huyền

Khanh

Huệ

Hoa

Bình

Nhẫn

Vân

Gấm

Thủy

Giang

Nhạn

Nhung

Thúy

Huệ

Thủy

Bình

Tuấn

3

Hóa

Sử

Văn

Toán

Toán

Anh

Địa

Sinh

Hóa

Anh

Sử

Anh

Toán

Văn

Văn

Anh

Toán

Toán

Toán

Anh

Toán

Anh

 

4

Sơn

Dân

Nhạn

Tuấn

Bình

Vân

Ươm

Hoa

Nhung

Hoa

Thảo

Tâm

Nhẫn

Giang

Khanh

Huệ

Mai

Gấm

Nhàn

Thúy

Thủy

Bình

 

1

Toán

Hóa

Địa

Văn

Anh

GDCD

Sử

Hóa

Toán

Hóa

Toán

Anh

Văn

Anh

Sử

Anh

Văn

Toán

Toán

Anh

Toán

4

2

Nhàn

Sơn

Hằng

Hường

Thúy

Trang

Dân

Huệ

Đắc

Nhung

Bình

Vân

Thu

Hoa

Oanh

Nhẫn

Nhạn

Mai

Gấm

Huệ

Thủy

Dinh

Hằng a

3

Hóa

Văn

Anh

GDCD

Toán

Sử

Anh

Anh

Hóa

Anh

Hóa

Địa

Toán

Sử

Anh

Văn

Toán

Anh

Văn

Toán

Anh

Toán

Văn

 

4

Sơn

Hường

Vân

Trang

Bình

Tâm

Nhẫn

Bình

Nhung

Hoa

Huệ

Hằng

Gấm

Oanh

Vân

Đắc

Huệ

Nhạn

Nhàn

Thúy

Thủy

Thu

 

1

Văn

Văn

Toán

Địa

Văn

Địa

GDCD

Sinh

Sinh

Văn

Toán

Sử

Toán

Văn

Toán

Toán

Văn

Toán

Văn

Hóa

Toán

5

2

Huyền

Hường

Bình

Ươm

Hằng

Hoa

Hoa

Hằng b

Mai

Oanh

Gấm

Tâm

Giang

Khanh

Thủy

Hằng a

Mai

Nhạn

Nhàn

Nụ

Nghĩa

Tuấn

3

Văn

Toán

GDCD

Sinh

Toán

GDCD

Toán

Văn

Sinh

Toán

Sử

Địa

Địa

Toán

Văn

Văn

Toán

Văn

Toán

Văn

Hóa

 

4

Mai

Hoa

Mai

Tuấn

Trang

Nhàn

Khanh

Hằng b

Hoa

Bình

Thảo

Tâm

Hằng

Ươm

Giang

Nhạn

Huyền

Gấm

Hường

Thủy

Thủy

Nghĩa

 

1

Sinh

Địa

Sinh

Anh

Toán

Văn

Toán

Văn

Văn

Sử

Địa

Toán

Văn

Toán

Toán

Toán

Toán

Văn

Toán

6

2

Quỳnh

Hằng

Mai

Thúy

Bình

Huyền

Tuấn

Hằng b

Thủy

Dinh

Thảo

Thu

Tâm

Ươm

Giang

Đắc

Mai

Gấm

Nhàn

Nụ

Thủy

Hằng a

3

Văn

Toán

Toán

Toán

Địa

Toán

Địa

Toán

Văn

Sinh

Toán

Sử

Toán

Văn

Toán

Văn

Văn

Văn

Văn

Văn

 

4

Mai

Bình

Tuấn

Hằng

Nhàn

Ươm

Đắc

Hằng b

Hoa

Mai

Gấm

Tâm

Giang

Khanh

Thủy

Hằng a

Huyền

Nhạn

Hường

Dinh

Thủy

Thu

 

1

Sinh

Anh

Anh

Anh

Sử

Văn

Sử

Anh

Văn

Sinh

Toán

Văn

Văn

Văn

Văn

Văn

Anh

Văn

Văn

Anh

Hóa

7

2

Quỳnh

Huệ

Hoa

Vân

Dân

Tâm

Nhẫn

Oanh

Hằng b

Dinh

Mai

Gấm

Thu

Thủy

Khanh

Nhạn

Huyền

Thúy

Hường

Nụ

Bình

Nghĩa

3

Sinh

Sử

Sinh

Văn

Sử

Văn

Văn

Văn

Anh

Văn

Văn

Anh

Sử

Anh

Văn

Hóa

Văn

Anh

Hóa

Anh

 

4

Quỳnh

Dân

Mai

Hường

Tâm

Huyền

Khanh

Hằng b

Thủy

Hoa

Oanh

Thu

Nhẫn

Oanh

Vân

Hằng a

Nhung

Nhạn

Huệ

Dinh

Nghĩa

Bình

 


Tác giả: Trường THPT Nguyễn Huệ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website