A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kịp thời thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm chấn chỉnh hoạt động giáo dục

Trong năm học 2021-2022, cùng với việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nam Định và các Phòng GDĐT sẽ thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin phản ánh của dư luận về các tiêu cực, sai phạm trong giáo dục; kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất; chấn chỉnh công tác quản lý, hoạt động giáo dục và xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định.

Phối hợp nhằm tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra

Theo Công văn số 1364/SGDĐT-TTr ngày 14/9/2021 của Sở GDĐT tỉnh Nam Định về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, Thanh tra Sở sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; các phòng GDĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở GDĐT bảo đảm phạm vi, nội dung, đối tượng, thời gian, thời kỳ thanh tra, kiểm tra, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; ứng dụng công nghệ thông tin, lựa chọn hình thức thanh tra, kiểm tra phù hợp, tăng cường báo cáo, làm việc trực tuyến trong tình hình dịch Covid-19 tại địa phương. Nội dung thanh tra, kiểm tra bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học theo chỉ đạo của Bộ GDĐT.

Trong khi đó, các Phòng GDĐT sẽ tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền. Đồng thời, kiểm tra việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục (CSGD) thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục; tổ chức dạy học, chăm sóc trẻ; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý, cấp phép nhóm trẻ tư thục, CSGD mầm non ngoài công lập.

Mặt khác, các Phòng GDĐT kiểm tra việc chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định về công khai trong CSGD, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; công tác chỉ đạo, quản lý dạy thêm, học thêm và các khoản thu, chi ngoài học phí tại các CSGD...

Đối với các cơ sở giáo dục, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu CSGD trong việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý được giao (việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công tác quản lý chuyên môn, quản lý tài chính, tài sản...).

Đáng chú ý, sẽ kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng CSGD trong việc thực hiện quy định về quản lý, sử dụng đội ngũ; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động, người học; việc thực hiện quy chế dân chủ tại các CSGD; quy định về đạo đức nhà giáo; trong việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, TCD, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN)…

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT, nhiệm vụ giáo dục trọng tâm của từng cấp học, từng lĩnh vực công tác, Thủ trưởng CSGD tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ của đơn vị trong năm học có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của CSGD theo hướng dẫn tại Văn bản số 1351/SGDĐT-TTr ngày 15/9/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ CSGD từ năm học 2020-2021.

Sở GDĐT tiếp tục phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các CSGD theo thẩm quyền, tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra; phối hợp xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.

 

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Nâng cao chất lượng giảng dạy nội dung PCTN tại CSGD

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, Sở GDĐT tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng dẫn tại Văn bản số 531/SGDĐT-TTr ngày 15/4/2021 của Sở GDĐT và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, công khai đường dây nóng; tiếp nhận, cập nhật thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục trên địa bàn qua đường dây nóng và các phương tiện thông tin đại chúng hoặc do các cấp chuyển đến; tổ chức xác minh, xử lý các vụ việc (nếu có) theo thẩm quyền.

Năm học 2021-2022, Sở GDĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (nếu có) kịp thời, nghiêm minh theo quy định.

Về công tác chấp hành pháp luật về PCTN, Ngành tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác PCTN theo các văn bản; nâng cao chất lượng việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các CSGD trong chương trình chính khóa và ngoại khóa theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013; triển khai thực hiện việc tập hợp bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2021.

Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí theo Kế hoạch số 129/KH-SGDĐT ngày 29/01/2021 của Sở GDĐT. Trong đó, chú trọng thực hiện những nội dung về công khai, minh bạch trong các hoạt động của các cơ quan, đơn vị; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp…

Đặc biệt, ngành GDĐT tỉnh Nam Định tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả việc ban hành kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra bảo đảm kịp thời, khách quan, chính xác. Đẩy mạnh việc thực hiện trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra và các văn bản chỉ đạo xử lý về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn:http://thanhtravietnam.vn/tin-trong-nganh/kip-thoi-thanh-tra-kiem-tra-dot-xuat-nham-chan-chinh-hoat-dong-giao-duc-197364 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website