TỔ LÝ-HÓA-CÔNG NGHỆ

Bạn ơi nghe tôi kể

  Về ngôi nhà nhỏ xinh

  Gồm mười hai thành viên

  Lý – Hóa và Công nghệ

 

  Nhóm Lý trường Nguyễn Huệ

  Năm nữ và một Nam

  Hóa thì có ít hơn

  Nam lại nhiều hơn một

Còn lại cô út ít

Công nghệ là chuyên môn

Vất vả lo ưu phiền

Lý gánh cho phân nửa

 

Tổ tự nhiên, thực hành

Máy móc và hóa chất

Giản dị như kĩ thuật

Là tính cách chúng tôi…

(Hoàng Thị Hải Băng)