Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Nụ
Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng,Tổ trưởng chuyên môn Bùi Thị Nụ
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử Nhân sư phạm Ngữ Văn
Trình độ Đại học
Email nuphongbui@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách