• Trần Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Lịch Sử
  • Email:
   tranoanhnd81@gmail.com
 • Lê Thanh Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   thanhnhan110881@gmail.com
 • Đặng Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   anghuong9999@gmail.com
 • Vũ Thị Bích Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Ngữ Văn
 • Dương Thị Hiền Khanh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   duongkhanh616@gmail.com
 • Phạm Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   linhphong2407@gmail.com
 • Trần Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   havannguyenhue@gmail.com
 • Cao Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   caothithu.nguyenhue@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Lịch sử
  • Email:
   lamtamnhi27@gmail.com
 • Bùi Thị Nụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   nuphongbui@gmail.com
 • Đoàn Văn Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Lịch Sử
  • Email:
   doandan82@gmail.com
 • Trần Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   hieuoanh1972@gmail.com
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website