• Nguyễn Thị Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH công đoàn, Trưởng ban TTND
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm Sinh học
  • Email:
   maisinhnd@gmail.com
 • Mai Minh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm Sinh học
  • Email:
   maiminhhoa186@gmail.com
 • Trần Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm GDTC
  • Email:
   thegioirieng1987@gmail.com
 • Lưu Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó bí thư Đoàn trường
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm GDTC
  • Email:
   uuminhtuan84@gmail.com
 • Bùi Thị Bích Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm GDTC
  • Email:
   buihanhnh@gmail.com
 • Hoàng Thị Thu Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm Sinh học
  • Email:
   quynh59abio@gmail.com
 • Phạm Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Trình độ:
   Thạc sỹ
  • Email:
   phamvantrungnd@gmail.com
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website