Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thu Trang
Chi ủy viên, Tổ phó chuyên môn Phạm Thị Thu Trang
Ngày tháng năm sinh 15/10/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử Nhân sư phạm GDCD
Trình độ Đại học
Email tranglinh298@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách