• Nguyễn Thị Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Trình độ:
   Thạc sĩ sư phạm Tiếng Anh
  • Email:
   hoanguyenhanu1987@gmail.com
 • Lý Hải Nhẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm Tiếng Anh
  • Email:
   ainhanly@gmail.com
 • Trần Thị Minh Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm Tiếng Anh
  • Email:
   minhyenhvbc@gmail.com
 • Trần Quốc Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Trình độ:
   Thạc sĩ sư phạm Tiếng Anh
  • Email:
   tranquocbinh308@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm Tiếng Anh
  • Email:
   chaythoi75@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm Tiếng Anh
  • Email:
   thanhthuy.thanh801@gmail.com
 • Lưu Thị Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn, Tổ trưởng chuyên môn
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm Tiếng Anh
  • Email:
   minhhueluuthi@gmail.com
 • Ngô Thị Ươm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm Địa lí
  • Email:
   ngothiuom.hnue@gmail.com
 • Bùi Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm GDCD
  • Email:
   oadai.hnue@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó chủ tịch Công Đoàn, giáo viên
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm Địa lí
  • Email:
   nguyenthihangnh76@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Tổ phó chuyên môn
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm GDCD
  • Email:
   tranglinh298@gmail.com
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website