Thông tin chi tiết:
Phạm Văn Dinh
Chi ủy viên, Giáo viên Phạm Văn Dinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ Vật lí
Email pvdinh.cms@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách