• Phạm Văn Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lí
  • Email:
   pvdinh.cms@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Vật lý
  • Email:
   thuynguyenkhuyen@gmail.com
 • Chu Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Hóa học
  • Email:
   ngocson.nguyenhue@gmail.com
 • Phùng Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Vật Lí
  • Email:
   haphung235@gmail.com
 • Ngô Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Hóa học
  • Email:
   bibi16072010@gmail.com
 • Trần Thị Thuý Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Vật lí
  • Email:
   kienthao05@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Công nghệ
 • Hoàng Thị Hải Băng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Vật lí
  • Email:
   bang.hoangthi@gmail.com
 • Hoàng Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Hóa học
  • Email:
   hoangngocanhnguyenhue@gmail.com
 • Phạm Tuấn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hóa học
 • Đỗ Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Hóa học
  • Email:
   dohue79@gmail.com
 • Phạm Thị Thuý Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Vật lí
  • Email:
   phamthithuyhang.nd@gmail.com
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website