• Vũ Thị Thêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Chi Bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Toán
  • Email:
   vutheu1965@gmail.com
 • Vũ Đức Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Email:
   vuducnam1960@gmail.com
 • Phạm Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Thư ký Hội đồng, Giáo viên Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   phamvantrungnd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó chủ tịch Công Đoàn, giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Địa lí
  • Email:
   nguyenthihangnh76@gmail.com
 • Bùi Thị Nụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   nuphongbui@gmail.com
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website