• Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ QLGD
  • Email:
   ht.thpt.nguyenhue@namdinh.edu.vn
 • Bùi Thị Nụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   nuphongbui@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó chủ tịch Công Đoàn, giáo viên
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm Địa lí
  • Email:
   nguyenthihangnh76@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Tổ phó chuyên môn
  • Trình độ:
   Cử Nhân sư phạm GDCD
  • Email:
   tranglinh298@gmail.com
 • Phạm Văn Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, TT CM
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Vật lí
  • Email:
   pvdinh.cms@gmail.com
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website