Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hằng
Chi ủy viên, Phó chủ tịch Công Đoàn, giáo viên Nguyễn Thị Hằng
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử Nhân sư phạm Địa lí
Email nguyenthihangnh76@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách