Người anh hùng vô danh

                   Nghề dạy học không có tượng đồng, bia đá vinh danh nhưng là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Người thầy luôn được tôn vinh và dành cho một vị trí quan trọng trong xã hội - người quyết định sự nghiệp giáo dục nhân cách và tri thức cho thế hệ tương lai của đất nước.

 

Lễ ký cam kết về việc thực hiện luật Giao thông đường bộ

Để góp phần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ và các văn bản của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình 

Tiện ích

  • Download tài liệu
  • Liên hệ
  • Thời khóa biểu
  • Xem điểm

Hỗ trợ trực tuyến

support

Video